Hur många 9-åringar har en telefon?

I vilken ålder får de flesta barn sina telefoner?

När barnen går i mellanstadiet kan pressen från barnen vara intensiv och föräldrar oroar sig för att deras barn kommer att känna sig isolerade om andra barn har telefoner och de inte har det. Enligt Common Sense Media har 42 procent av barnen en telefon vid 10 års ålder. Vid 12 års ålder är det 71 procent. Vid 14 är det 91 procent.

Hur många barn har en telefon?

Antalet barn med telefon ökar kraftigt efter nio eller tio års ålder, och 88 % av 12-åringarna anförtros sin egen enhet. Vid 17 års ålder är endast 4 % av barnen utan egen telefon, och bara 3 % säger att de inte har tillgång till en familjeenhet.

Vad är medelåldern för att skaffa din första mobiltelefon?

Publicerad av S. O’Dea, 14 maj 2021 Enligt en SellCell-undersökning från 2019 får de flesta barn ha sin första mobiltelefon i åldrarna 11-12. En procent skaffar en egen telefon redan mellan ett och två år. Vilken ålder är barnen när föräldrar först köper/ger dem sin egen mobiltelefon?

Hur mycket tid spenderar ungdomar på sina telefoner?

Unga människor spenderade ungefär tre timmar och 20 minuter på sina telefoner om dagen, något mindre än förra året, visade rapporten. Fotografi: Daisy-Daisy/Alamy Arkivfoto Majoriteten av barnen äger en mobiltelefon vid sju års ålder, enligt en studie. Enheterna har blivit en grundläggande del av livet för de flesta ungdomar, tyder det på.