Vad är samtalsknappar?

Vad är samtalsknapp i mobiltelefon? Tryck på (ring)-knappen en gång för att starta röstuppringning (endast röstuppringningskompatibla mobiltelefoner). Tryck och håll ned (ring)-knappen i cirka två sekunder för att ringa upp det senast slagna telefonnumret. Vad är en