Co jsou tlačítka pro volání?

Co je tlačítko volání na mobilním telefonu? Jedním stisknutím tlačítka (volání) spustíte hlasové vytáčení (pouze mobilní telefony kompatibilní s hlasovým vytáčením). Stisknutím a podržením tlačítka (volání) po dobu asi dvou sekund znovu vytočíte naposledy volané telefonní číslo.